คําพ้อง หมายถึง คําที่มีรูปหรือเสียงเหมือนกัน แต่จะมีความหมายต่างกัน ซึ่งเวลาอ่าน ต้องอาศัยการสังเกตเนื้อความของคําที่เกี่ยวข้องคําพ้องมีหลายลักษณะ   คำพ้องเเบ่งออกเป็น 3 ชนิด ดังนี้
1. คําพ้องรูป

2. คำพ้องเสียง

3. คําพ้องทั้งรูปและเสียง