อิเหนา เป็นวรรณคดีที่ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นยอดของบทละครรำ เพราะเป็นหนังสือซึ่งแต่งดีทั้งกลอน ทั้งกระบวนการและยังเป็นหนังสือที่ดี ในทางที่จะศึกษาประเพณีไทยสมัยโบราณแม้บทละครเรื่องอิเหนาจะมีเค้าโครงมาจากนิทานพื้นเมืองของชาวชวา