ศึกษาและฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับแนวคิด วิธีการ และเทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบต่างๆ เพื่อทำให้โปรแกรมที่เขียนขึ้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการทดสอบตรวจสอบ แก้ไขโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเรียกตัวเอง การค้นหาข้อมูล และการเรียงลำดับข้อมูล