ทรงกลมท้องฟ้า ระบบพิกัดบนท้องฟ้า การหาตำแหน่งบนโลกและบนท้องฟ้า ระบบเวลาระบบปฏิทิน การขึ้นและตกของวัตถุท้องฟ้า การสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ พารัลแลกซ์ ปรากฏการณ์ดาวเคราะห์และพิกัดดวงอาทิตย์ ความคลาดจากการหักเหของแสงผ่านบรรยากาศ การหมุนควงและการหมุนส่าย ระบบดาวคู่ การบังดาว สุริยุปราคา จันทรุปราคา